DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định về hoạt động KD

Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình cắt giảm

Ngày 16/11/2020 Cục kiểm soát thủ tục hành chính ban hành Công văn 9568/VPCP-KSTT về việc phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, nội  dung sổ tay sẽ hướng dẫn cụ thể một số nghiệp vụ về:

- Nghiệp vụ thống kê, tính Chi phí tuân thủ (CPTT) và rà soát quy định liên quan đến Hoạt động kinh doanh (HĐKD)

- Nghiệp vụ kiểm soát hoạt động thống kê, tính CPTT và cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD

- Nghiệp vụ tham gia ý kiến, thẩm định đối với dự thảo VBQPPL có quy định liên quan đến HĐKD

- Nghiệp vụ phản ánh, kiến nghị và góp ý về phương án cắt giảm, đơn giản hóa Quy định kinh doanh (QĐKD) dành cho cán bộ UBND cấp tỉnh

- Nghiệp vụ phản ánh, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD và CPTT

- Nghiệp vụ tham vấn quy định liên quan đến HĐKD và CPTT

Xem chi tiết sổ tay tại file đính kèm:

  •  1860
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…