DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sẽ sáp nhập Sở Tài chính với Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng với Sở GTVT

Đây là những nội dung đặc biệt cần lưu ý trong bản dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Theo đó, Dự thảo lần này sẽ đề xuất hợp nhất, cơ cấu lại một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh bao gồm như sau:

 

1. Sáp nhập sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính đồng thời sắp xếp lại, hợp nhất các tổ chức bên trong của 02 sở có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, bảo đảm tinh gọn, theo đó, sắp xếp số lượng cấp phó của tổ chức bên trong sở.

Cơ cấu tổ chức của Sở được quy định như sau: rút gọn 03 tổ chức, theo hướng hợp nhất các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tương ứng, cụ thể:

- Phòng Tài chính đầu tư (Sở TC) với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch (Sở KHĐT);

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (Sở TC) với Phòng Khoa giao, văn xã (Sở KHĐT);

- Phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở TC) với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (Sở KHĐT). Theo đó, cơ cấu tổ chức của sở, gồm:

+ Văn phòng, Thanh tra và không quá 10 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thêm 01 phòng để quản lý riêng về công sản và thành lập 01 chi cục thay cho 01 phòng chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

 

2. Sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải (và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị

Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng chuyên môn, nhiệm vụ hiện có của các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).

 

3. Cơ cấu tổ chức Sở Du lịch: Tách từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Cơ cấu của Sở bao gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định của Bộ Nội vụ còn đề nghị sửa đổi những quy định khác liên quan đến hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

 

  •  63319
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…