DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp tới, bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Avatar

 

Tại dự thảo Luật Cư trú 2020 Bộ Công an đề xuất chỉnh sửa một số nội dung về quyền cư trú của công dân; thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú; đồng thời nêu cao trách nhiệm của cơ quan quản lý cư trú. Nổi bật nhất là việc lược bỏ Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú.

 

Sắp tới, bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tại dự thảo Luật cư trú 2020 đã thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú. Cụ thể như sau:

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

>>> Như vậy, thông tin của công dân về nơi thường trú, tạm trú sau khi được đăng ký sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như trước đây. Đây là một hình thức quản lý mới bằng mã số định danh cá nhân theo định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị quyết 112/NQ-CP.

- Bên cạnh đó, dự thảo bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như: Tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú; xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi sổ tạm trú; cấp lại sổ tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; gia hạn tạm trú; hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

* Xem chi tiết văn bản tại đây:
  •  12184
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…