DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp có hướng dẫn mới về mức thu quyền tác giả

Avatar

 

Đây là một trong những quy định mới nổi bật được đề cập tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực trong năm nay 2017 và thay thế Nghị định 100/2006/NĐ-CPNghị định 85/2011/NĐ-CP.

Cụ thể hướng dẫn mới về mức thu quyền tác giả như sau:

1. Biểu mức tiền quyền tác giả, quyền liên quan

- Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có nghĩa vụ xây dựng Biểu mức tiền quyền tác giả, quyền liên quan và đàm phán với bên khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 29, khoản 2 Điều 30 và khoản 2 Điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Trường hợp tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan không thỏa thuận được với bên khai thác, sử dụng:

Đối với việc khai thác, sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác quy định tại Nghị định 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, các bên áp dụng theo Nghị định 21/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến khi hai bên thỏa thuận được;

Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, các bên áp dụng theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến khi hai bên thỏa thuận được.

2. Thu, phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan

- Việc thu và phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và văn bản ủy quyền có thỏa thuận về mức hoặc tỷ lệ %, phương thức và thời gian phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan.

- Việc thu, phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

- Tổ chức đại diện tập thể được giữ lại một khoản tiền phù hợp trên tổng số tiền quyền tác giả, quyền liên quan thu được để chi phí cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa thuận với người ủy quyền. Mức tiền giữ lại được điều chỉnh phù hợp với hiệu quả của hoạt động đại diện tập thể trên cơ sở thỏa thuận với người ủy quyền và có thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền thu được.

- Trong trường hợp tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều tổ chức đại diện tập thể được ủy quyền đại diện cho một quyền, nhóm quyền cụ thể, các tổ chức có thể thỏa thuận để một tổ chức thay mặt đàm phán cấp phép sử dụng, thu và phân chia tiền, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện.

- Việc thu và phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan từ các tổ chức tương ứng của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối.

- Trường hợp tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chưa ủy quyền cho tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thu và phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và các khoản 1, 2 Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ thì thực hiện như sau:

+ Bên khai thác, sử dụng tác phẩm có văn bản đề nghị tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thu và phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan;

+ Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm liên lạc, thông báo với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan về đề nghị này;

+ Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được thu tiền quyền tác giả, quyền liên quan khi có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 

- Trường hợp không phân chia được tiền quyền tác giả, quyền liên quan vì lý do khách quan, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện như sau:

+ Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thu tiền quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm liên lạc với chủ sở hữu quyền, văn thư gửi tới cá nhân, tổ chức liên quan, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng để xin phép khai thác, sử dụng. 

+ Sau thời hạn 3 năm mà vẫn không tìm được chủ sở hữu quyền, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định nộp tiền quyền tác giả, quyền liên quan vào ngân sách nhà nước sau khi trừ các chi phí quản lý hành chính.

3. Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình

- Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ phải trả tiền quyền tác giả, quyền liên quan cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

- Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thỏa thuận, thống nhất, ủy quyền đàm phán cấp phép, thu tiền quyền tác giả, quyền liên quan. Tỷ lệ phân chia tiền quyền tác giả, quyền liên quan thu được do các tổ chức này tự thỏa thuận.

- Tổ chức ủy quyền có trách nhiệm xây dựng danh mục hội viên, tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của hội viên và chịu trách nhiệm khi ký hợp đồng ủy quyền cho tổ chức nhận ủy quyền đại diện đàm phán cấp phép, thu tiền quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức nhận ủy quyền chỉ có trách nhiệm đàm phán cấp phép thu tiền quyền tác giả, quyền liên quan theo danh mục hội viên, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình được quy định tại hợp đồng ủy quyền.

Mời các bạn chi tiết tại file đính kèm. 

  •  4340
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…