DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Re:Nho LS Tu van đơn khiếu nại

Avatar

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

— ˜ ¯ ™ ™

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

V/v: UBND tỉnh Đăk Lăk ra quyết định số 636/QDDUB-ND ngày 19/03/2009 cho công ty lâm nghiệp Phước An thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(QSDĐ) là không hợp lý.

Kính gửi: Văn phòng tiếp dân trung ương đảng và nhà nước.

Chúng tôi gồm: .

          Thay mặt cho 81 hộ dân tại thị trấn Phước An, huyện Krong Pak, tỉnh Đak Lak, cùng làm đơn này khiếu nại tỉnh Đak Lak vì đã ban hành quyết định số 636/QĐUB-ND ngày 19/3/2009 về việc cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO189262 đối với diện tích 69,2157 ha đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực thị trấn Phước An cho công ty lâm nghiệp Phước An.

          Với những nội dung và sự việc sau:

Từ năm 1992 trở về trước, khi lâm trường Krong Pak có diện tích là 100 ha tại khu vực thị trấn Phước An đã thực hiện trồng rừng không có hiệu quả (bỏ hoang). Lâm trường Krong Pak đã giao cho bà con nông dân chúng tôi kí nhận hợp đồng 20 năm để trồng cà phê, sau đó huyện Krong Pak và lâm trường thanh lí một số diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Số còn lại là 53 ha giao cho 81 hộ dân chúng tôi tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

          Đến năm 1996, khi 81 hộ dân chúng tôi làm ăn có hiệu quả kinh tế, thì lâm trường Krong Pak thông báo thay đổi hợp đồng, căn cứ vào quyết định 1164/QĐUB của UBND tỉnh Đak Lak về việc khuyến khích phát triển cây cà phê theo tình hình thực tế của địa phương. Và lâm trường Krong Pak quyết định thay đổi hợp đồng từ 20 năm thành 50 năm với diện tích là 53 ha kể từ ngày 03/08/1996. qua quá trình thực hiện hợp đồng, bà con chúng tôi đã bỏ ra nhiều của cải và công sức để cải tạo đất chăm sọc cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đi vào cuộc sống ổn định và làm tròn nghĩa vụ thuế dối với nhà nước (có chứng từ kèm theo).

          Đến năm 2006 từ lâm trường Krong Pak chuyển thành công ty lâm nghiệp Phước An và công ty này buộc 81 hộ dân chúng tôi phải kí hợp đồng mới tức là chuyển từ “Hợp đồng liên kết” sang “Hợp đồng giao khoán” đất trồng cà phê do công ty tự sọan thảo với những nội dung hoàn toàn trái ngược với việc kí kết trước đây quá phi lí, không phù hợp với những gì thực tế. chúng tôi đã nhiều lần làm đơn thư khiếu nại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đak Lak nhưng không được giải quyết.

          Điều mà gây xôn xao trong dư luận và bức xúc trong nhân dân là ngày 19/03/2009, UBND tỉnh Đak Lak lại ra quyết định số 636 về việc cho công ty lâm nghiệp Phước An thuê 6147,78 ha để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, trong đó có 53 ha mà 81 hộ dân chúng tôi đã sử dụng ổn định và làm ăn có hiệu quả kinh tế hơn 10 năm qua.

          Vậy 81 hộ dân chúng tôi không chấp nhận những việc làm trên đây của công ty lâm nghiệp Phước An và UBND tỉnh Đak Lak, nên chúng tôi cùng viết đơn này cùng gửi lên các cấp có thẩm quyền, thanh tra chính phủ xem xét giải quyết, hủy bỏ quyết định 636/QĐUB-ND ngày 19/03/2009 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 189262 của UBND tỉnh Đak Lak cấp cho công ty lâm nghiệp Phước An đối với phần diện tích 53 ha của 81 hộ dân chúng tôi là không phù hợp với thực tế và trái với luật đất đai năm 2003.

          Hơn nữa, theo báo cáo số 219/BC-STNMT của sở tài nguyên môi trường tỉnh Đak Lak, thì diện tích 53 ha nói trên được định hướng để xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp của huyện và giao cho công ty lâm nghiệp Phước An thu hồi, bồi thường cho người dân, tại sao chưa có quyết định thu hồi đất của các cơ quan có thẩm quyền và sự thỏa thận của người dân chúng tôi mà UBND tỉnh Đak Lak lại ra quyết định cấp quyền sử dụng đất cho công ty lâm nghiệp Phước An.

Như vậy thế nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Rồi đây 81 hộ dân chúng tôi sẽ sống ra sao khi tài sản của chính mình làm ra được UBND tỉnh Đak Lak ra quyết định lấy, cấp cho công ty lâm nghiệp Phước An mà người dân chúng tôi không hề hay biết!?

Vậy 81 hộ dân chúng tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng của trung ương xem xét và giải quyết hợp tình, đúng pháp luật để người dân chúng tôi được an tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                              Phước An, ngày     tháng     năm 2011

                                                        Đại diện cho 81 hộ dân

 

 

  •  4077
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…