DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định 1686: Bắt đầu áp dụng thỏa thuận thời gian cấp sổ đỏ (và nhiều thủ tục hành chính về đất đai khác)

Avatar

 

Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Áp dụng thỏa thuận thời gian làm thủ tục hành chính về đất đai - Minh họa

Áp dụng thỏa thuận thời gian làm thủ tục hành chính về đất đai - Minh họa

Nội dung công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý trong các thủ tục được công bố tại các Phụ lục của Quyết định 1686, nhiều thủ tục hành chính đã áp dụng quy định sau:

“Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về thời gian thì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”

Đây là quy định mới đã được đề cập tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ 8/2/2021, tuy nhiên trong các Quyết định công bố thủ tục hành chính trước đây, Bộ TN&MT vẫn chưa áp dụng.

Quyết định 1686 có hiệu lực kể từ ngày ban hành (ngày 30/8/2021), như vậy có thể hiểu từ thời điểm này, nhiều thủ tục hành chính đã bắt đầu áp dụng cơ chế thỏa thuận thời gian hoàn thành khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo yêu cầu.

Xem chi tiết danh sách các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung, thay thế và căn cứ pháp lý tại file đính kèm.

  •  622
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…