DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Avatar

 
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 896/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2023 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại cơ quan Bộ GD&ĐT.
 
Theo đó, quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được quy định như sau:
 
quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-de-nghi-phe-duyet-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-ngoai-ngu
 
(1) Quy trình tiếp nhận hồ sơ
 
Cục Quản lý chất lượng tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài (theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 86/2018/NĐ-CP). Ngày nhận được theo dấu Công văn đến (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc theo dấu bưu điện (đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện).
 
Cục Quản lý chất lượng giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát các nội dung sau:
 
- Thành phần hồ sơ, tính pháp lý, tính hợp lệ của các thành phần hồ sơ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài;
 
- Việc đáp ứng yêu cầu về bảo đảm chất lượng liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài;
 
- Tính thống nhất giữa hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài với thỏa thuận giữa các bên liên kết;
 
- Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
 
(2) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị
 
Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 3 Quy định này: 
 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho các bên đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 
Đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 3 Quy định này, Cục Quản lý chất lượng trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài.
 
Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:
 
- Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng.
 
- Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia. Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 
Thành viên của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định các nội dung trong hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài với các quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CPThông tư 11/2022/TT-BGDĐT theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT. 
 
Các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm chuyển phiếu thẩm định (theo Phụ lục kèm theo Quyết định này) cho Cục Quản lý chất lượng để tổng hợp, trong thời gian không quá 07 ngày. 
 
Sau thời hạn 07 ngày, thành viên không chuyển phiếu thẩm định cho Cục Quản lý chất lượng thì được hiểu là nhất trí với hồ sơ đề nghị;
 
Cục Quản lý chất lượng gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng thẩm định bao gồm: 
 
- Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài, thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa các cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ sở đánh giá NLNN nước ngoài, văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của các bên liên kết, đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ NLNN, phiếu thẩm định (ghi rõ thời gian các thành viên hoàn thành) để thành viên Hội đồng thực hiện thẩm định hồ sơ.
 
- Trường hợp thành viên tổ thẩm định có ý kiến yêu cầu các bên liên kết bổ sung hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng thông báo bằng văn bản những nội dung cần hoàn thiện cho các bên liên kết ngay sau khi hết thời hạn thẩm định quy định tại điểm b khoản này.
 
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định tổ chức làm việc, kiểm tra trực tiếp đối với các bên liên kết đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài.
 
Trường hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN của nước ngoài bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, Cục Quản lý chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt.
 
Xem thêm Quyết định 896/QĐ-BGDĐT có hiệu lực ngày 28/3/2023.
  •  399
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…