DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định mới về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang dự thảo quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quả lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Quyết định này thay thế Quyết định 04/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Bao gồm:

1. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

3. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

4. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

6. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

7. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

8. Kiểm sát viên cao cấp

9. Điều tra viên cao cấp

10. Kiểm tra viên cao cấp

11. Kiểm sát viên trung cấp

12. Điều tra viên trung cấp

13. Kiểm tra viên chính

14. Kiểm sát viên sơ cấp

15. Điều tra viên sơ cấp

16. Kiểm tra viên

17. Cán bộ điều tra

Xem chi tiết tại file đính kèm:

  •  2844
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…