DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định mới về căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Là nội dung được quy định tại dự thảo nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó:

1. Đối với cán bộ, căn cứ đánh giá gồm:

- Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định tại Luật cán bộ, công chức

- Tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ

- Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê  duyệt hoặc phân công

2. đối với công chức, căn cứ đánh giá gồm:

- Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

- Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện

3. Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo quy định tại điều 40 Luật Viên chức

* Tiêu chí chung về đánh giá, phân loại các bộ, công chức, viên chức

1. Chính trị tư tưởng

2. Đạo đức, lối sống

3. Tác phong, lề lối làm việc

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

5. Về kết quả thực hiện  chức trách, nhiệm vụ được giao

* Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác

Dự thảo còn quy định nội dung và tiêu chí phân loại đánh giá cho từng đối tượng riêng thuộc Cán bộ, công chức, viên chức

Xem chi tiết tại file đính kèm:

 

 

  •  2687
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…