DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phân biệt tạm ngưng, đình chỉ và hủy bỏ thực hiện hợp đồng thương mại

 

Tạm ngưng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng thương mại

Tạm ngưng, đình chỉ và hủy bỏ thực hiện hợp đồng

Trong các hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật thương mại 2005 (LTM), có 7 loại chế tài có thể áp dụng khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Tạm ngưng hợp đồng, đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng là ba chế tài dễ bị nhầm lẫn.

 

Tạm ngừng

Hủy bỏ

Đình chỉ

Khái niệm

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. (Điều 308 LTM)

Là việc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực của một hợp đồng. Phần nào bị hủy bỏ thì sẽ không có giá trị thi hành. (Điều 312 LTM)

Đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. (Điều 310 LTM)

Nghĩa vụ thông báo

- Bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng.

- Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.(Điều 315 LTM)

Tác động đến hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng vẫn còn hiệu lực thi hành.

(Điều 309 LTM)

Có thể hủy bỏ một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ hợp đồng:

- Hủy bỏ một phần hợp: phần huỷ bỏ hết hiệu lực từ thời điểm giao kết; các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

- Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng: hợp đồng được coi là không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. (Điều 312 LTM)

Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ.

(Điều 311 LTM)

Hậu quả pháp lý

Trong thời gian tạm ngưng, hai bên không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình.

 - Các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ sau khi hủy bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp.

- Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.

(Điều 314 LTM)

- Hai bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng.

- Bên nào đã thực hiện một phần nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối ứng hoặc thanh toán tiền.

(Điều 311 LTM)

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

 

  •  5136
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

3 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…