DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người gửi tiền không phải lo ngân hàng phá sản nếu đọc bài này

Mới hôm kia, Luật sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 chính thức được thông qua, đề cập 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, trong đó có phương án cho phá sản ngân hàng.

Người gửi tiền tại ngân hàng không khỏi lo lắng khi Luật này đựơc thông qua, song, không phải chỉ đơn thuần phá sản thì ngân hàng không còn nghĩa vụ trả các khoản gửi của khác hàng, mà họ cần phải thực hiện việc vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước để chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

Để hiểu rõ, mời các bạn, cùng mình khám phá Dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, chỉ cho phép vay đối với đồng tiền Việt Nam.

Đồng thời chỉ được vay để thực hiện:

- Đối với TCTD để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;

- Đối với ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

- Đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Tại bản thuyết minh Dự thảo Thông tư này cũng đề cập mục đích của việc cho vay đặc biệt này là để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

TCTD không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại NHNN để chi trả cho người có liên quan của TCTD; người điều hành, cổ đông sáng lập của TCTD; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của TCTD.

TCTD vay đặc biệt theo phương án cơ cấu lại sử dụng khoản vay đặc biệt theo mục đích trong phương án cơ cấu lại TCTD đã được phê duyệt.

Lãi suất cho vay

Bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ (để hỗ trợ thanh khoản cho TCTD).

Trường hợp đến hạn, TCTD chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được NHNN gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.

Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cùng bản thuyết minh của Dự thảo này.

  •  36237
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…