DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người có công cách mạng không được nhận con nuôi

Đơn vị chú mình là trường Đại học thực hiện chi trả chính sách miễn giảm học phí sinh viên theo Thông tư 09/2016/TT-BGD-BTC-BLDTB. Trường có 1 trường hợp cần tư vấn là sinh viên A là con nuôi của một người là thương binh để hưởng chính sách xã hội. Theo Luật nhận con nuôi số 52/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì điều trên là cấm. Tuy nhiên sinh viên A có Quyết định công nhận con nuôi tại thời điểm 25/10/2009, khi đó Luật hôn nhân và gia đình không quy định điều này. Vậy hiện tại Sinh viên A có được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục không?
 
Mình có nghiên cứu thì thấy theo quy định tại Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 có nêu:
 
Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi
 
1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
Như vậy, tại thời điểm phát sinh mối quan hệ con nuôi thì giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Vì vậy, con nuôi của người có công với cách mạng cũng được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật Ưu đãi người có công với cách mạng.
 
 
Điều 13. Các hành vi bị cấm
 
...
 
5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.
 
Ở đây, Luật chỉ cấm với hành vi lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng chứ không hề có quy định cấm thương binh, người có công với cách mạng nhận con nuôi. Vì vậy, trường hợp của bạn không có cơ sở để áp dụng điều cấm này. Mặt khác, như thông tin bạn cung cấp thì việc nhận con nuôi đã được thực hiện và pháp luật công nhận trước thời điểm có quy định cấm trên nên không có cơ sở để không giải quyết chế độ cho sinh viên A.
  •  1011
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…