DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người chưa đủ 18t được hưởng trợ cấp hằng tháng bao lâu?

Cho hỏi trong số nhân thân được hưởng tuất hàng tháng phải là con dưới 18 tuổi mới được nhận đúng không? Nếu con dưới 18 tuổi được hưởng tuất hàng tháng thì đến khi đủ 18 tuổi còn được hưởng nữa hay không?
 
Căn cứ theo Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:
 
“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
 
1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:
 
a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 
b) Đang hưởng lương hưu;
 
c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 
d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.
 
2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
 
a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;”
 
Như vậy, theo quy định một trong những thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là con chưa đủ 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.
 
Về việc xác định tuổi hưởng chế độ tuất
 
Theo mục 4 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH có hướng dẫn như sau:
 
“4. Về chế độ tử tuất:
 
a) Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất thì thực hiện như sau:
 
– Chưa đủ 18 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi.
 
Như vậy, trường hợp mà con dưới 18 tuổi được nhận tiền trợ cấp tuất hàng tháng thì sẽ được nhận đến tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi (Tức là đến khi con đủ 18 tuổi mà không thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì sẽ không thuộc đối tượng được hưởng tuất hàng tháng nữa)
  •  9288
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…