DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị quyết 17/2021/QH15: Dự kiến thông qua 9 luật trong năm 2022

Dự kiến thông qua 9 Luật trong năm 2022 - Minh họa

Dự kiến thông qua 9 Luật trong năm 2022 - Minh họa

Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (ban hành ngày 27/7/2021) là việc 9 văn bản luật sẽ được trình Quốc hội thông qua trong năm 2022.

Cụ thể, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bao gồm:

1. Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật Cảnh sát cơ động;

2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);

4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

6. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật Dầu khí (sửa đổi);

2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1);

3. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

4. Luật Thanh tra (sửa đổi);

5. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật Dầu khí (sửa đổi);

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

3. Luật Thanh tra (sửa đổi);

4. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Như vậy, trừ Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có), sẽ có đến 9 Luật được dự kiến thông qua trong năm tới.

  •  549
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…