DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công viên chức

Từ ngày 01/5/2016, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ áp dụng mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị định mới.

Nghị định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công viên chức

Như vậy, mức lương cơ sở mới tăng 60.000 đồng/tháng so với trước (tức là tăng 5.2% so với mức lương cơ sở cũ áp dụng theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP)

Cụ thể, mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định pháp luật đối với các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 2 Nghị định.

- Tính mức hoạt động phí theo quy định pháp luật.

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Đối với các đối tượng ở các cơ quan, đơn vị được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng theo quy định của cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh giảm hệ số tiền lương tăng thêm hiện hưởng, cụ thể:

Hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ ngày 01/5/2016 = Hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng hiện hưởng / 1.0522

Cũng từ ngày 01/5/2016, Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống hết hiệu lực.

Đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh cộng các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng mà thấp hơn tổng tiền lương cộng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng tại thời điểm tháng 4/2016.

Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng BHXH, BHYT.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Nghị định năm 2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lựơng vũ trang.

  •  17635
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…