DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Từ ngày 01/01/2017, Luật kế toán 2015 bắt đầu có hiệu lực. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn Luật này. Chính phủ công bố dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015.

Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế hàng loạt các Nghị định sau đây: Nghị định 129/2004/NĐ-CPNghị định 128/2004/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Theo Nghị định này, có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

Dấu chấm (.) đặt sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, còn dấu phẩy (,) đặt sau chữ số hàng đơn vị

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán bị mù hoàn toàn thì phải ủy quyền việc ký chứng từ kế toán cho người không bị mù

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là người khiếm thị nhưng bị mù hoàn toàn thì phải ủy quyền việc ký chứng từ kế toán cho người khác trong đơn vị không bị mù thực hiện. Những người khiếm thị khác thực hiện việc ký chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Các công ty phần mềm kế toán phải chịu trách nhiệm tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm

Các tổ chức, cá nhân cung cấp phần mềm kế toán phải chịu trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo quy định của Bộ Tài chính khi cung cấp cho các đơn vị kế toán.

Các công ty dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên

- Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề của tổ chức mình.

- Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Mức bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tối thiểu dành cho 1 nhân viên kế toán là 3 triệu đồng

- Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

- Phạm vi bảo hiểm bao gồm thiệt hại về vật chất của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc của cá nhân, tổ chức khác có liên quan trực tiếp đến hợp đồng, giao dịch đã được kế toán viên hành nghề cung cấp dịch vụ mà những thiệt hai gây ra do lỗi của kế toán viên hành nghề trong thời gian bảo hiểm.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm rộng hơn phạm vi bảo hiểm theo quy định này.

- Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm nhưng không được thấp hơn 03 triệu đồng một năm cho một kế toán viên hành nghề.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015.

  •  18325
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…