DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

[MỚI] Nghị định 89 sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC

Ngày 18/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đáng chú ý là sửa đổi liên quan đến đối tượng điều chỉnh, hình thức, nội dung bồi dưỡng, và nhiều nội dung đáng chú ý khác.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Minh họa

Cụ thể, tại Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì một trong những đối tượng điều chỉnh của Nghị định là

“Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập”

Tại Nghị định 89, nhóm đối tượng điều chỉnh này đã bỏ bớt đi nhóm “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập”

Về hình thức bồi dưỡng, Nghị định 101 quy định những cách thức sau:

1. Tập sự.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm 

Nghị định 89, sửa đổi 4 hình thức bồi dưỡng trên như sau:

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Về Nội dung đào tạo, quy định hiện nay tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP bao gồm 5 mục:

1. Lý luận chính trị.

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh.

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

4. Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế.

5. Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Theo quy định mới, phần "Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ" sẽ được loại bỏ, mục "Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế" rút gọn lại thành "Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm"

Tải toàn văn Nghị định 89 tại file định kèm.

  •  823
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…