DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

[Mới] Đã có Nghị định quy định về mức phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Nghị định mới quy định về mức phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Nghị định mới quy định về mức phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án - Minh họa

Ngày 3/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. Nổi bật trong văn bản này là Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định, quy định về mức phí này như sau:

(1) Mức thu cho việc chi thù lao của Hòa giải viên và chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch tại Tòa án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này là 2.000.000 đồng/01 vụ việc.

(2) Mức thu để chi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này xác định như sau:

- Đối với các khoản chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định: Mức thu căn cứ theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đối với các khoản chi khác: Mức thu căn cứ theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước.

Ngoài ra, tại Điều 9 Nghị định này còn quy định về thù lao của Hòa giải viên, với mức chi trả lớn nhất 1,5 triệu đồng một vụ, việc.

Nghị định 16/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Nghị định tại file đính kèm dưới đây.

  •  1128
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…