DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mấy tuổi mới được bán bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng đại lý bảo hiểm?

Avatar

 

Hiện nay khá nhiều người tham gia vào hoạt động kinh doanh bán bảo hiểm nhân thọ cho các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó khá nhiều người trẻ tuổi, hoặc cũng có thể là sinh viên. Vậy thì theo quy định hiện nay muốn bán bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng đại lý bảo hiểm thì ít nhất phải bao nhiêu tuổi và cần điều kiện thế nào?

1. Mấy tuổi mới được bán bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng đại lý bảo hiểm?

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Hoạt động đại lý bảo hiểm là một hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, bao gồm: tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

Theo đó, chào bán sản phẩm bảo hiểm là một trong những hoạt động của đại lý bảo hiểm.

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm như sau:

Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật này.

Ở đây không quy định cụ thể cũng như trực tiếp độ tuổi để được phép làm đại lý bảo hiểm để bán bảo hiểm nói chung và bán bảo hiểm nhân thọ nói chung. Tuy nhiên ở đây có quy định, người phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới có thể làm đại lý bảo hiểm.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì người có năng hành vi dân sự đầy đủ nếu chỉ tính riêng về độ tuổi thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

Cho nên người muốn bán bảo hiểm nhân thọ thì ít nhất cũng phải đủ 18 tuổi.

ban-bao-hiem-nhan-tho-dai-ly-bao-hiem

2. Cá nhân làm đại lý bảo hiểm thì cần tuân thủ nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm thế nào?

Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, trong đó đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm thì khi hoạt động cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:

- Cá nhân không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác hoạt động trong cùng loại hình bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mà cá nhân đó đang làm đại lý. Cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác.

- Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm bảo hiểm đã được đào tạo.

- Thông tin của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đăng ký và cập nhật tại cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quy định tại Điều 11 của Luật này.

- Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng không hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm mới trước khi hoạt động đại lý.

  •  268
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…