DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cơ bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o-----

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

 

- Căn cứ hợp đồng ... ký ngày ... tháng ...năm ..          

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty ...

 

Hôm nay, ngày ... tháng... năm ...., chúng tôi gồm:

 

Chúng tôi gồm:

 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY ....

Địa chỉ: ....

Đại diện: Ông …

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…

 

Địa chỉ:

Đại diện:  Ông ….

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

 

Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

 

1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …

 

2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ............................................).

Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                                      

 

 

 

 

  •  18812
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…