DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cơ bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o-----

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

 

- Căn cứ hợp đồng ... ký ngày ... tháng ...năm ..          

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty ...

 

Hôm nay, ngày ... tháng... năm ...., chúng tôi gồm:

 

Chúng tôi gồm:

 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY ....

Địa chỉ: ....

Đại diện: Ông …

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…

 

Địa chỉ:

Đại diện:  Ông ….

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

 

Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

 

1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …

 

2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ............................................).

Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                                      

 

 

 

 

  •  18826
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…