DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Lùi thời hạn tự quyết toán thuế TNCN 2020 đến tháng 05/2021

quyết toán thuế tncn

Lùi thời hạn quyết toán thuế TNCN

Trong một số trường hợp, cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Một trong những quy định mới về quyết toán thuế là lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bài viết này sẽ giúp bạn nẳm rõ quy định pháp luật về thời gian tự quyết toán thuế TNCN 2020.

*Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2020

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 (có hiệu lực ngày 01/7/2020) thì:

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

...

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

Quy định trước đây tại Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong đó có quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân) như sau:

"2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

...

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm."

Theo quy định cũ thì thời hạn quyết toán TNCN chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 30/03). Tuy nhiên, theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 thì thời hạn quyết toán thuế TNCN Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 30/4). Thời gian quyết toán thuế TNCN được lùi lại 30 ngày so với quy định trước đây.

Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

"4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó."

Do 30/4/2021 là ngày nghỉ lễ, ngày tiếp theo là ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù vào thứ hai nên thời hạn nộp sẽ đến ngày 04/5/2021. Như vậy, cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2020, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020 chậm nhất là ngày 04/5/2021.

*Nộp hồ sơ tự quyết toán TNCN ở đâu?

Theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau::

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/HhKDahEdxfA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

  •  4459
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…