DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2016

Avatar

 

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì sắp tới, tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, khóa XIII, dự kiến sẽ thông qua Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2016.

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005.

Luật ký kết, gia nhập Điều ước quốc tế 2016

Trong đó, Luật này quy định về việc đăng tải Điều ước quốc tế - một trong những quy định quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quan trọng cho người dân về những chính sách quốc tế mới mà Việt Nam tham gia:

1. Điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải được đăng trên Công báo và Cổng thông tin điện tử của cơ quan đề xuất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa bên Việt Nam và bên ký kết nước ngoài hoặc có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp có yêu cầu không đăng tải điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Cơ quan đề xuất có trách nhiệm thông báo nội dung phải thực hiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện quy định có liên quan của điều ước quốc tế.

2. Văn phòng Chính phủ đăng điều ước quốc tế trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao gửi.

3. Cơ quan đề xuất đăng tải điều ước quốc tế trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao gửi. Trong trường hợp điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải đăng cả bản dịch bằng tiếng Việt.

4. Bộ Ngoại giao đăng tải điều ước quốc tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày sao lục điều ước quốc tế theo quy định của Điều 60 của Luật này.

Xem chi tiết dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2016.

  •  7864
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…