DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Liên thông 3 thủ tục: công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế

Avatar

 

Thực hiện chỉ đạo theo Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia, Liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính phối hợp xây dựng đề án liên thông 3 thủ tục hành chính: công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế.

Đề án liên thông này nhằm mục đích cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí thực hiện cho người dân và cả cơ quan tổ chức, cùng với việc thống nhất trong việc công chứng và đăng ký quyền sử dụng đất, tránh tình trạng công chứng xong nhưng lại mâu thuẫn, hoặc giấy tờ công chứng lại không đựơc chấp nhận tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất và hơn hết, tránh tình trạng thất thu thuế.

Mô phỏng mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính trên như sau:

liên thông 3 thủ tục hành chính

Giải thích thêm các thủ tục thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng:

- Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại tổ chức hành nghề công chứng.

- Tổ chức hành nghề công chứng tiến hành tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và thực hiện công chứng theo quy định pháp luật về công chứng và ký hợp đồng dịch vụ.

Trong trường hợp cần thiết Tổ chức hành nghề Công chứng gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính đến Văn phòng đăng ký đất đai để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin gửi Tổ chức hành nghề công chứng.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì Tổ chức hành nghề công chứng gửi Phiếu yêu cầu đo đạc, tách thửa, hợp thửa hoặc Phiếu yêu cầu kiểm tra bản trích đo địa chính của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Phiếu yêu cầu đo đạc địa chính (tách thửa, hợp thửa), Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc địa chính để chia, tách thửa đất, gửi kết quả đến Tổ chức hành nghề công chứng để bổ sung, hoàn thiện số liệu vào hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch.

Tổ chức hành nghề công chứng trả phí cung cấp thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định. Phí cung cấp thông tin tính trong thù lao dịch vụ.

Thời gian Tổ chức hành nghề công chứng xác minh, thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký đất đai không tính vào thời hạn công chứng.

- Sau khi công chứng hợp đồng giao dịch, tổ chức hành nghề công chứng chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Bộ phận một cửa theo quy định của từng địa phương).

- Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà người yêu cầu công chứng ủy quyền cho tổ chức hành nghề công chứng nộp thay thì tổ chức hành nghề công chứng thu tiền tạm ứng, ghi biên lai tạm thu để làm cơ sở thanh toán và thực hiện nộp tiền.

- Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc trả kết quả của chuỗi thủ tục liên thông cho người sử dụng đất.

Các nội dung nêu trên được đề cập tại Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2016 (file đính kèm).

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Dự thảo này vẫn còn một số ý kiến liên quan đến phạm vi thực hiện liên thông thủ tục cần đưa đến thống nhất, theo bạn thì bạn sẽ chọn ý kiến nào?

1. Chỉ áp dụng đối với thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, thừa kế quyền sử dụng đất.

2. Áp dụng tất cả các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm cả thế chấp, thuê bất động sản.

 

  •  25929
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…