DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Lao động nữ được nhận thêm tiền trong ngày đèn đỏ thì cần điều kiện gì?

Avatar

 

 

lao động nữ

Làm việc ngày đèn đỏ

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực ngày 01/02/2020 có nội dung nổi bật về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Cụ thể:

Lao động nữ làm việc trong ngày đèn đỏ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng.

Thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động.

Lao động nghỉ làm việc trong ngày đèn đỏ (nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc) thì ngoài việc hưởng lương hiện hưởng, còn được trả thêm lương theo công việc mà người lao động đã làm, nếu có đủ 02 điều kiện sau:

- Lao động nữ không có nhu cầu nghỉ;

- Người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm.

Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP thì lao động nữ làm việc trong ngày đèn đỏ được nghỉ 30 phút mỗi ngày, tối thiểu 03 ngày trong tháng và được hưởng đủ tiền lương. Tuy nhiên, nếu người lao động không nghỉ và có làm việc đầy đủ thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm trả thêm tiền như quy định mới.

Lưu ý: nếu người lao động muốn làm trọn ngày nhưng người sử dụng lao động không đồng ý thì người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền lương cho người lao động.

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Theo quy định tại khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì:

Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

So với quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 85/2020/NĐ-CP thì lao động nữ được nghỉ 60 phút trong trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi và thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo quy định. Tuy nhiên nếu người lao động không nghỉ thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm trả thêm tiền.

Bên cạnh đó, Nghị định 185 còn khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

  •  1356
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…