DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Khoản 1 Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là dịch vụ đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, để kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghệ thì tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

-  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

- Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.Để chính thức được thực hiện quyền kinh doanh, hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh, hành nghề phải làm thủ tục ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (02 bản) (theo mẫu 03-YCGN quy định tại Phụ lục E của Thông tư 13/2010/BKHCN);

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

- Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đối với người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao văn bản uỷ quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Nơi nộp hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ.

Thời hạn giải quyết: 01 (một) tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  •  663
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…