DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Khai trình lao động của doanh nghiệp

Avatar

 

Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải thực hiện việc khai trình lao động. Dưới đây là một số quy định về khai trình lao động của doanh nghiệp.

Theo điều 8, Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định về việc báo cáo sử dụng lao động như sau:

"1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.[…]"

Theo điều 6,Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định về việc báo cáo sử dụng lao động như sau:

"1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.[…]"

Theo đó thì doanh nghiệp phải thực hiện việc khai trình lao động theo đúng quy định.Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quy định mới về việc xử phạt đối với hành vi không khai trình, báo cáo sử dụng lao động. Theo quy định trước đây tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì theo điểm a, b khoản 1, điều 25 qy định xử như sau:

"1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập sổ quản lý lao động, sổ lương hoặc không xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương"

   Tuy nhiên quy định này đã bị bãi bỏ theo quy định của Nghị định 88/2015/NĐ-CP và chưa có quyd định mới. Cần phải có quy định mới về việc không thực hiện khai trình lao động theo quy định để đảm bảo việc thực hiện của doanh nghiệp.

  •  3516
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…