DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng phấn đấu cho Sinh viên Luật muốn trở thành Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND!

Sinh viên luật muốn trở thành Đại biểu Quốc hội?

Hướng phấn đấu cho Sinh viên Luật muốn trở thành Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND

Chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ Đại hội Đảng bộ sẽ bắt đầu, đồng nghĩa với các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Đại biểu HĐND (ĐBHĐND) các cấp cũng đang được chuẩn bị. Các bạn sinh viên đã từng nghĩ đến việc minh sẽ trở thành những người đại biểu này hay chưa? Bài viết này sẽ chỉ ra hướng đi để một sinh viên Luật trở thành ĐBHĐND, ĐBQH.

Trước hết, Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định:

“Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.”

Như vậy, trước tiên các bạn sinh viên muốn trở thành một ứng cử viên Đại biểu, cần phải đủ 21 tuổi trở lên. Nếu nhập học Đại học đúng vào năm 18 tuổi, các bạn có phải đợi đến năm học thứ 3.

Tiếp đó, ở mỗi kỳ bầu cử, Ban tổ chức Trung ương sẽ có các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết tiêu chí dành cho Đại biểu. Tức các bạn cần tham khảo những quy định hiện hành để có con đường phấn đấu trong tương lai.

Mới đây nhất, tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW, các tiêu chí để trở thành một ĐBQH, ĐBHĐND như sau:

1. Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đại biểu HĐND lại có sự phân biệt giữa Đại biểu thông thường và Đại biểu chuyên trách, trong đó Tiêu chuẩn chung đối với ĐBHĐND như sau:

“Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương,…”

Tiêu chuẩn này nằm ở Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019), trong đó bao gồm 5 tiêu chí:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Đại biểu chuyên trách còn phải đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe, độ tuổi (trong đó phải đảm nhiệm chức vụ ít nhất 1 nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, tức 5 năm) và phải đang giữ một số chức vụ nhất định.

Như vậy, muốn trở thành một ĐBHĐND, trước hết bạn phải đợi đến năm 21 tuổi, được Nhân dân xung quanh mình tín nhiệm và phải đáp ứng các yêu cầu khác của Luật. Để được đánh giá những chỉ tiêu này, ít nhất bạn phải sinh hoạt trong một tập thể có sự đánh giá của các cơ quan Nhà nước.

Ở vị trí của một sinh viên, tập thể mà bạn có thể phấn đấu một cách thuận tiện nhất chính là tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc Hội sinh viên!

2. Đối với Đại biểu Quốc hội

Cũng như Đại biểu HĐND, Đại biểu Quốc hội trước hết phải đáp ứng các yêu cầu Luật định, trong đó Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020) quy định:

6 tiêu chuẩn của ĐBQH là:

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

2. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

5. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

6. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Để có thể được đánh giá những chỉ tiêu này, nếu không làm việc, sinh hoạt tại một tổ chức được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thật khó để bạn được công nhận đủ chỉ tiêu.

Tuy nhiên, nếu bạn đang làm việc, công tác tại một cơ quan nhất định, Tiểu mục 2.1, Mục 2 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW quy định:

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải:

- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng

- Có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

- Không có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết.

- Không vi phạm Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận.

Điều này có nghĩa, để dễ dàng hơn trên con đường trở thành Đại biểu, bạn hãy phấn đầu để được làm việc trong một cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, sau đó phấn đấu đạt những chỉ tiêu vừa nêu!

Trên đây là những hướng đi cơ bản để các bạn có thể phấn đấu trở thành một Đại biểu HĐND hoặc Đại biểu Quốc hội, chúc các bạn thành công!

  •  2310
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…