DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn xử lý tranh chấp liên quan đến lối đi

Thứ nhất cần xác định tranh chấp về lối đi là loại tranh chấp nào?

Tranh chấp về lối đi có thể được phân ra làm 02 loại như sau:

1. Do việc lấn chiếm đất giữa các bên dẫn đến chiếm dụng lối đi chung:

Theo quy định tại Luật đất đai 2013: Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP: Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Từ đó có thể xác định  tranh chấp về lối đi do hành vi lấn, chiếm giữa những người sử dụng đất liền kề được xác định là tranh chấp đất đai vì liên quan đến việc xác định ai là người có quyền sử dụng với phần đất bị lấn chiếm

giai-quyet-tranh-chap-loi-di

2. Liên quan đến việc mở lối đi qua bất động sản

Căn cứ Điều 254 BLDS 2015
 
Điều 254. Quyền về lối đi qua
 
1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
 
Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.
 
Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.
 
3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Căn cứ Điều 171 Luật Đất Đai 2013

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề
 
1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.
 
2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.
 
Trong trường hợp tranh chấp về việc mở lối đi qua BĐS liền kề như trên được xác định là tranh chấp dân sự và có thể yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc tòa án giải quyết.
 
Căn cứ giải quyết tranh chấp về lối đi khi không có Sổ đỏ
 
Căn cứ Điều 91 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 
- Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;
 
- Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;
 
- Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 
- Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;
 
- Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.
 
Cách giải quyết tranh chấp về lối đi không có Sổ đỏ
 
1. Đồi với ranh chấp về quyền mở lối đi qua
 
Có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp như thương lượng, hòa giải, khởi kiện. Tuy nhiên, do mâu thuẫn giữa các bên nên trên thực tế khởi kiện là phương thức có hiệu quả nhất.
 
Tranh chấp về quyền mở lối đi qua là tranh chấp dân sự nên thủ tục giải quyết được thực hiện theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự, bao gồm những bước cơ bản sau:
 
Bước 1: Nộp đơn khởi kiện
 
Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý đơn
 
Bước 3: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
 
Bước 4: Xét xử sơ thẩm

2. Đối với tranh chấp về lối đi do hành vi lấn, chiếm đất giữa những người sử dụng đất liền kề

Có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp như thương lượng, hòa giải, khởi kiện hoặc đề nghị Ủy ban nhân dânnhưng trên thực tế hầu hết các bên lựa chọn những phương thức giải quyết sau:
 
* Hòa giải: Bên thứ ba làm trung gian hòa giải khi xảy ra tranh chấp đất đai chủ yếu là trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố, công chức địa chính hoặc đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
 
* Khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết
 
Dù là khởi kiện hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết thì các bên tranh chấp phải hòa giải bắt buộc tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất (theo khoản 2 Điều 202 Luật Đất đai 2013).
 
Đây là thủ tục tiền tố tụng bắt buộc, nếu không hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thì sẽ không được khởi kiện luôn tại Tòa án hoặc nộp đơn luôn để đề nghị Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
 
  •  1351
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…