DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn phân biệt Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền

>>> 19 trường hợp không được ủy quyền

Trên thực tế Giấy ủy quyền vẫn được sử dụng và cũng được công chứng như Hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, không ít những sự nhầm lẫn liên quan đến các quy định ủy quyền và quy định về giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền.

Mình đã tổng hợp những nội dung cần thiết liên quan đến các vấn đề nêu trên. Mời bạn xem và đóng góp ý kiến để nội dung được hoàn thiện hơn nhé!

 

 

Giấy ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền

KHÁI NIỆM

Là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

CHỦ THỂ

THỰC HIỆN

Không cần sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương).

Đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền

TRÁCH NHIỆM

CÁC BÊN

- Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy.

 

- Nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có.

- Việc ủy quyền phải có sự đồng ý và thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

- Bên được ủy quyền sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ theo quy định của bên được ủy quyền

ỦY QUYỀN LẠI

Không được phép ủy quyền lại

Được phép ủy quyền lại nếu:

 

a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

 

b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

CĂN CỨ

Không có văn bản pháp luật quy định cụ thể

Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015

 

Chú ý: Cả hai HTUQ bằng văn bản đều được pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, cần căn cứ cụ thể vào đối tượng công việc ủy quyền để xác định đúng HTUQ. Vì có những công việc khi ủy quyền, pháp luật quy định phải lập thành Hợp đồng ủy quyền và khi đó Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải tuân thủ hình thức này.

Xem các trường hợp ủy quyền phải lập thành hợp đồng: TẠI ĐÂY

 

  •  21877
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…