DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

Avatar

 

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC

Ngày 12/01/2021 VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 08/HD-VKSTC Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm và nội dung đột phá tại hướng dẫn như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC được nêu trong Chỉ thị công tác 01/CT-VKSTC, Chỉ thị 07/CT-VKSTC, Chỉ thị 06/CT-VKSTC, Quy chế công tác kiểm sát THADS, THAHC ban hành theo Quyết định 810/QĐ-VKSTC.

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, THAHC; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc THADS, THAHC.

Nội dung đột phá:

Trong các nhiệm vụ trọng tâm cần xác định nội dung công tác đột phá trong năm 2021 là: Tập trung kiểm sát việc phân loại, xác định điều kiện THA và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài.

Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tốt, xét xử đã chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định THA.

Thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC:

- Chủ động kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho Cơ quan THADS; Kiểm sát 100% việc Cơ quan THADS ra quyết định THA và chuyển giao các quyết định, tài liệu liên quan đến việc tổ chức THA.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu công tác của Ngành về trực tiếp kiểm sát. VKSND cấp tỉnh thực hiện trực tiếp kiểm sát ngang cấp ít nhất 01 cuộc; đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 15 Chi cục THADS thì ngoài việc trực tiếp kiểm sát ngang cấp, cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát ít nhất 03 Chi cục; các địa phương có dưới 15 Chi cục THADS cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 chi cục.

- Tăng cường kiểm sát và có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC; tập trung kiểm sát việc THAHC mà người phải THA là Chủ tịch UBND và UBND các cấp.

- Thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả; chủ động đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thông qua công tác kiểm sát, tăng cường phát hiện, tổng hợp đầy đủ vi phạm pháp luật, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm; kịp thời xử lý và báo cáo VKSND cấp trên trực tiếp đối với các trường hợp kháng nghị, kiến nghị không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần.

- Thông qua hoạt động kiểm sát và công tác kiểm tra nghiệp vụ, kịp thời tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, THAHC. Hàng tháng, VKSND cấp tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mặc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS, THAHC, kịp thời ban hành hướng dẫn cho VKSND cấp huyện và báo cáo THADS, THAHC, kịp thời ban hành hướng dẫn cho VKSND cấp huyện và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn chung trong toàn Ngành.

  •  2301
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…