DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại

Hiện tại, tồn tại nhiều quan điểm về hợp đồng giữa cá nhân và thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) như sau:

Quan điểm thứ nhất, trường hợp cá nhân có hoạt động kinh doanh độc lập, thường xuyên  khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ với công ty thì áp dụng các chế định chung của Bộ luật dân sự 2015 và các chế định riêng của Luật thương mại 2005. Hợp đồng giữa các bên được gọi là hợp đồng thương mại. Trong đó, hợp đồng thương mại giữa cá nhân có hoạt động kinh doanh độc lập thường xuyên có đăng ký kinh doanh với thương nhân khác tuân thủ các điều kiện riêng của Luật Thương mại 2005. Hợp đồng thương mại giữa cá nhân có hoạt động kinh doanh độc lập thường xuyên nhưng thuộc đối tượng không đăng ký kinh doanh với thương nhân khác được hướng dẫn riêng tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP.

Trường hợp cá nhân không có hoạt động kinh doanh độc lập thường xuyên thực hiện giao dịch với thương nhân khác, hợp đồng giữa hai bên tuân thủ các điều kiện về giao dịch dân sự quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, đối với hoạt động của cá nhân không có hoạt động kinh doanh thường xuyên (không phải thương nhân), cũng không có mục đích kiếm lợi nhuận trong quan hệ mua bán có thể áp dụng theo những quy định về hợp đồng thương mại nếu cá nhân lựa chọn áp dụng hợp đồng mua bán theo Luật thương mại 2005.

Quan điểm thứ hai, về bản chất các hoạt động kinh tế giữa cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc không có đăng ký kinh doanh) với thương nhân khác đều nhằm mục đích sinh lợi nhuận. Hợp đồng giữa cá nhân và thương nhân khác cần áp dụng chế định hợp đồng thương mại vì đối tượng điều chỉnh của luật Thương mại là một phần của pháp luật dân sự, điều chỉnh là các quan hệ tài sản mang tính hàng hóa và tiền tệ trên cơ sở đặc thù là mục tiêu sinh lợi nhuận.

 
  •  171
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…