DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hộ kinh doanh có được miễn tiền sử dụng hóa đơn điện tử không?

Avatar

 

Sự ra đời của hóa đơn điện tử đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dung, ngoài ra việc lưu trữ mãi, bảo mật dữ liệu và chuyển đổi dễ dàng là những ưu điểm nổi bật của hóa đơn điện tử. Việc hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp nào thì sẽ phải không trả tiền? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022 gồm:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Đối tượng chưa áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, vẫn có đối tượng được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế, cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.

Theo đó, các trường hợp trên các hộ kinh doanh, cá nhân được sử dụng trong thời gian tối đa 12 tháng:

- Tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/7/2022.

- Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

Trường hợp hộ kinh doanh không phải trả tiền sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, gồm:

Căn cứ tại Điều 14 quy định Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, cụ thể:

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên.

  •  510
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…