DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng tài sản công

Avatar

 

Từ ngày 01/01/2018, Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thay thế Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008.

Luật quản lý sử dụng tài sản công

Theo đó, ngoài các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thì tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có quyền sử dụng tài sản công.

Tài sản công bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, thềm lục địa, tài nguyên thiên nhiên khác, tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, tài sản dự trữ nhà nước, tài sản tại cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Đối tượng có quyền sử dụng tài sản công không được thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem chi tiết nội dung tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

  •  5077
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…