DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự thảo: Toàn bộ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

Toàn bộ vị trí việc làm cho lãnh đạo, quản lý, viên chức tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

Vị trí việc làm cho lãnh đạo, quản lý, viên chức tại các ĐVSNCL của Bộ Công thương

Bộ Công thương đang soạn thảo Thông tư Quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương. Nổi bật trong Dự thảo này là toàn bộ các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành!

Trong đó, Danh mục mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm:

TT

Tên vị trí việc làm

Ghi chú

1

Giám đốc

 

2

Phó Giám đốc

 

3

Trưởng phòng và tương đương (Trưởng Chi nhánh)

 

4

Phó Trưởng phòng và tương đương (Phó Trưởng Chi nhánh)

 

(Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có 3 nhóm:

1. Tại ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ, bao gồm:

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch hoặc CDNN

tương ứng

1

Khuyến công hạng II

Hạng II

2

Khuyến công hạng III

Hạng III

3

Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II

Hạng II

4

Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III

Hạng III

5

Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II

Hạng II

6

Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III

Hạng III

7

Phát triển thị trường điện hạng II

Hạng II

8

Phát triển thị trường điện hạng III

Hạng III

9

Quản lý dự án năng lượng hạng II

Hạng II

10

Quản lý dự án năng lượng hạng III

Hạng III

11

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II

Hạng II

12

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III

Hạng III

13

Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II

Hạng II

14

Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

Hạng III

15

Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II

Hạng II

16

Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

Hạng III

17

Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II

Hạng II

18

Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

Hạng III

19

Phát triển công nghiệp môi trường hạng II

Hạng II

20

Phát triển công nghiệp môi trường hạng III

Hạng III

21

Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II

Hạng II

22

Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III

Hạng III

23

Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II

Hạng II

24

Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III

Hạng III

(Phụ lục IIA ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

2. Tại ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh, bao gồm:

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch hoặc CDNN

tương ứng

1

Khuyến công hạng II

Hạng II

2

Khuyến công hạng III

Hạng III

3

Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II

Hạng II

4

Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III

Hạng III

5

Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II

Hạng II

6

Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III

Hạng III

7

Phát triển thị trường điện hạng II

Hạng II

8

Phát triển thị trường điện hạng III

Hạng III

9

Quản lý dự án năng lượng hạng II

Hạng II

10

Quản lý dự án năng lượng hạng III

Hạng III

11

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II

Hạng II

12

Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III

Hạng III

13

Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II

Hạng II

14

Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

Hạng III

15

Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II

Hạng II

16

Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

Hạng III

17

Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II

Hạng II

18

Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

Hạng III

19

Phát triển công nghiệp môi trường hạng II

Hạng II

20

Phát triển công nghiệp môi trường hạng III

Hạng III

21

Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II

Hạng II

22

Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III

Hạng III

23

Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II

Hạng II

24

Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III

Hạng III

(Phụ lục IIB ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

3. Tại ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện, bao gồm:

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch hoặc CDNN

tương ứng

1

Khuyến công hạng III

Hạng III

2

Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III

Hạng III

3

Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III

Hạng III

4

Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III

Hạng III

(Phụ lục IIC ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư)

Ngoài ra, dự thảo còn quy định về các bước để xây dụng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức nêu trên. Xem chi tiết Dự thảo và các Phụ lục kèm theo tại file dưới đây!
  •  924
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…