DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

DN nước ngoài muốn vay vốn, sao lại phải đến NHNN Việt Nam mới được vay?

Avatar

 

 Doanh nghiệp mình là Doanh nghiệp nước ngoài, đi vay vốn tại ngân hàng, nhưng ngân hàng đó yêu cầu mình đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cho mình hỏi tại sao phải tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 


Căn cứ Điều 3 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định:

"Điều 3. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng có quyền từ chối các yêu cầu của khách hàng không đúng với quy định tại Thông tư này và thỏa thuận cho vay."

Theo đó, ngân hàng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay của mình và tự chịu trách nhiệm với nó nên có quyền từ không yêu cầu cho vay của chị. Việc ngân hàng yêu cầu chị liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể vì mục đích chị đi vay nằm trong trường hợp phải được quy định cụ thể riêng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2016/TT-BHNN, các tổ chức tín dụng, ngân hàng không được tự ý cho vay đối với các trường hợp này.

Điều 5 Thông tư 39/2016/TT-BHNN quy định:

"2. Các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định việc áp dụng Thông tư này hoặc các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện theo quy định có liên quan tại Thông tư này. Các hoạt động cho vay cụ thể bao gồm:

a) Hoạt động cho vay hợp vốn;

b) Hoạt động cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài;

c) Hoạt động cho vay đối với khách hàng thực hiện hoạt động kinh doanh thuộc các chính sách, chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú;

đ) Hoạt động cho vay, thu nợ nước ngoài đối với khách hàng là người không cư trú;

e) Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

g) Hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;

h) Các hoạt động cho vay cụ thể khác được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam."

  •  982
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…