DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện chuyển từ công dân thực hiện nghĩa vụ công an sang phục vụ chuyên nghiệp

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp khi đủ điều kiện
 
Đó là quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP. Theo đó thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp như:
- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
 
- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
 
 
Ngoài ra, trong thời gian Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có thể chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp  khi đáp ứng được một số điều kiện như:
 
1. Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng, kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
 
2. Trong trường hợp không thuộc trường hợp quy định nêu trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
 
Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/10/2019 thay thế Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 
  •  1947
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…