DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

Căn cứ Điều 18 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về trốn tránh nhiệm vụ như sau:

1. Gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe của mình, giả bị bệnh hoặc dùng các hình thức gian dối khác để trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao thì bị kỷ luật cảnh cáo hoặc giáng chức.

2. Trốn tránh nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật cách chức:

a) Giữ chức vụ chỉ huy;

b) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

c) Lôi kéo người khác tham gia.

Ngoài ra tại Điều 17 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về vắng mặt trái phép như sau:

1. Dân quân tự vệ (trừ dân quân thường trực) vắng mặt trái phép trong thời gian làm nhiệm vụ từ 08 (tám) giờ trở lên thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

2. Dân quân thường trực vắng mặt trái phép ở đơn vị từ 08 (tám) giờ đến dưới 48 (bốn tám) giờ thì bị kỷ luật khiển trách; vắng mặt từ 48 (bốn tám) giờ đến 72 (bảy hai) giờ thì bị kỷ luật cảnh cáo.

3. Vắng mặt trái phép một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật giáng chức, cách chức, tước danh hiệu Dân quân tự vệ:

a) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

b) Lôi kéo người khác tham gia;

c) Gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Như vậy, Dân quân tự vệ giả bị bệnh để trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức tùy theo từng trường hợp.

Mở rộng trường hợp Dân quân vắng mặt trái phép nhưng sau đó dùng lý do giả bênh để trốn tránh thực hiện nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Có cộng gộp các hình thức kỷ luật để áp dụng mức cao hơn hay là chọn mức kỷ luật cao nhất ở một trong hai điều trên để áp dụng? Quan điểm của mọi người về trường hợp này như thế nào?

  •  298
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…