DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng gửi đến đâu?

Avatar

 
Đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng gửi đến đâu? Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng?
 

Đề được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng cần đáp ứng yêu cầu gì?

Tại Mục 4 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 quy định đề được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

- Là giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa, giống cây trồng đã tồn tại lâu dài trong sản xuất, được địa phương đề nghị;

- Có tên giống cây trồng;

- Có bản mô tả đặc tính của giống và hiện trạng sử dụng theo Mẫu số 02.ĐC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019;

- Có mẫu giống cây trồng được lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

Đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng gửi đến đâu?

Tại Mục 4 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 quy định về thủ tục cấp quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt.

Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

Bước 3: Thẩm định và cấp, cấp lại Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng:

- Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng theo Mẫu số 04.ĐC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP.

+ Nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng theo Mẫu số 03.ĐC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP.

+ Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, đối với yêu cầu cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc biệt giống cây trồng, người gửi sẽ nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt.

DL-giong-cay-trong

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng? Lệ phí giải quyết yêu cầu?

Tại Mục 4 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 quy định về thời hạn giải quyết yêu cầu Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

Cũng theo quy định này yêu cầu cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng không cần nộp lệ phí.

 

  •  56
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…