DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đất chưa có sổ đỏ có tặng cho được không?

Avatar

 

Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về các thủ tục trong lĩnh vực đất đai có cùng một nội dung là nếu như đất chưa được cấp GCNQSDĐ thì có thực hiện thủ tục tặng cho được hay không. Mình xin làm rõ thắc mắc trên qua bài viết này nhé!

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, điều kiện đầu tiên để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất chính là đất phải có Giấy chứng nhận; sau đó, phải thỏa mãn các điều kiện tiếp theo cụ thể là đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đất còn trong thời hạn sử dụng.

Trong trường hợp người muốn tặng cho chưa hoàn thiện thủ tục xin cấp GCNQSDĐ thì phải thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu thông qua việc chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT sau đó mới thực hiện các bước tiếp theo trong thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản dưới dạng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng tặng cho này phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền (theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013).

*Lưu ý: Đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ theo khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định về thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, có thể thấy riêng đối với trường hợp đất nông nghiệp (ví dụ như đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm...) thì người muốn tặng cho có thể thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất mà không cần có GCNQSDĐ (theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013).

Tuy nhiên, việc tặng cho đất nông nghiệp phải tuân theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013, cụ thể là việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp phải được thực hiện trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.

Đồng thời, việc chuyển quyền sử dụng đất này phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013.

  •  4712
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…