DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đã có Thông tư hướng dẫn bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

Thông tư quy định việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

Thông tư quy định việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

Ngày 29/12/2020, Bộ Công an ra Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thầm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

Nổi bật trong văn bản là quy định về Đối tượng, phạm vi, nội dung bảo vệ và căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tại Điều 3 cụ thể:

1. Những người được bảo vệ:

- Người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

- Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ)

*Lưu ý: Người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

2. Phạm vi, nội dung bảo vệ:

Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

Trong đó tài sản được bảo vệ là tài sản của người tố cáo nhưng không bao gồm tài sản ở nước ngoài.

3. Căn cứ áp dụng:

Khi có căn cứ về việc tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hay ngay tức khắc do việc tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

4. Biện pháp bảo vệ: (Điều 10)

Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan Công an cấp có thẩm quyền cỏ thể áp dụng một hoặc một số biện pháp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định tại Điều 58 Luật Tố cáo.

Ngoài ra, Khi nhận được đề nghị, yêu cầu của người cổ thẩm quyền giải quyết tố cáo, văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cảo về hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; xét thay đề nghị, yêu cầu là có cản cứ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của minh, trong thời hạn 03 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được đề nghị, yêu cằu Thủ trưởng Công an các cấp có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Thông tư có hiệu lực từ 15/2/2021. 

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

  •  1093
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…