DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đã bỏ hình thức thi tốt nghiệp Đại học ở các hệ đào tạo

Avatar

 

Ngày nay với việc áp dụng hình thức đào theo hệ thống tín chỉ đã dẫn đến một "tin mừng" cho những người đang học Đại học là không còn phải chịu áp lực với 3 từ "THI TỐT NGHIỆP" nữa. Cụ thể là:

- Đối với hệ Đại học chính quy:

Theo quy định tại Điều 27 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT thì:
“1. Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 
b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này; 
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 
d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định; 
đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao; 
e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.”

Như vậy Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện để công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chứ không cần phải thi tốt nghiệp nữa.

- Đối với hệ Đại học vừa làm vừa:

Điều 16 Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học quy định:
“Điều 16. Xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
1. Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.”
2. Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH.
...
Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.”

Như vậy hệ Đại học vừa làm vừa học cũng đã bỏ hình thức thi tốt nghiệp.

- Đối với hệ Đại học từ xa:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học:
“Điều 8. Xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và bảng điểm
1. Người học được cơ sở giáo dục đại học xét, công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
a) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Hoàn thành chương trình ĐTTX, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định; đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở giáo dục đại học.
2. Căn cứ vào các điều kiện tốt nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cho người học đã đủ các điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Hình thức ĐTTX được ghi trong văn bằng tốt nghiệp.”

Như vậy hình thức đào tạo Đại học từ xa cũng quy định về việc xét tốt nghiệp, không còn thi tốt nghiệp như trước đây nữa.

  •  3180
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…