DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công ty, nhà xưởng tự tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy được không?

 Về diễn tập phòng cháy chữa cháy bạn có thể tham khảo Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành.

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Người đứng đầu cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô có trách nhiệm đưa nội dung kiến thức phòng cháy và chữa cháy vào nội dung, chương trình đào tạo.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì phải có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện. Kinh phí tổ chức lớp huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia lớp huấn luyện chịu trách nhiệm.”

Như vậy, công ty có thể tự mình tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho nhân viên của công ty. Trong trường hợp công ty không thể tự mình tổ chức được các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy thì công ty phải có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện.

Luật phòng cháy chữa cháy không quy định cụ thể về thủ tục thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Khi tiến hành tổ chức diễn tập phòng cháy và chữa cháy, công ty cần chuẩn bị  phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy, khi tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy thì lực lượng tham gia và các phương tiện có trong phương án phải có mặt và được huy động đầy đủ.
 

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

a) Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

Sau khi đã diễn tập phòng cháy chữa cháy, để được cấp Giấy chứng nhận về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì công ty chị cần gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

- Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện.

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

  •  551
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…