DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công ty cổ phần là doanh nghiệp nhà nước có phải bán tài sản thông qua đấu giá?

Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 60% cổ phần.

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016, tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá bao gồm Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP chỉ có quy định về doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới phải bán tài sản cố định thông qua đấu giá tại Điều 27. 

Như vậy, đối với các Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty cổ phần có bắt buộc phải bán tài sản cố định thông qua phương thức đấu giá hay không? 

  •  482
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…