DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có thể tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trường hợp đi nghĩa vụ không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013:
 
Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
 
...
3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:
 
...
 
c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 
...
 
Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:
 
Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
 
1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
 
c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
 
Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ.”
 
Như vậy, theo quy định trên thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời phải tiến hành thông báo khi bị chấm dứt hưởng TCTN do đi nghĩa vụ quân sự. Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Nghị định 61/2020/NĐ-CP :
 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”
 
Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định vì thực hiện nghĩa vụ quân sự thì người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu và kèm theo quyết định nhập ngũ. 
  •  245
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…