DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có được đăng ký một địa chỉ trụ sở của hai hay nhiều doanh nghiệp không?

Avatar

 

Mình muốn hỏi, 2 công ty cùng đăng ký 1 địa chỉ kinh doanh thì có quy định nào liên quan tới điều này không?

 

Địa chỉ của doanh nghiệp được quy định tại đâu?

Theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020 về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó địa chỉ của doanh nghiệp được quy định như sau:

"Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ ghi nhận địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 42 Luật doanh nghiệp 2020 về trụ sở chính của doanh nghiệp

"Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Theo đó, trụ sở chính của doanh nghiệp được hiểu là địa chi liên lạc của doanh nghiệp và được xác định như trên.

Hai công ty có được đăng ký cùng một địa điểm làm trụ sở chính không?

Theo quy định tại Điều 42 và các quy định khác tại Luật doanh nghiệp 2020 thì pháp luật không có quy định cấm hai hay nhiều công ty được đăng ký cùng một địa điểm là trụ sở chính, chỉ cần đây là địa điểm chính xác và thực sự là trụ sở chính của 2 hay nhiều doanh nghiệp này. 

Ngoài ra, do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có thể khác hoặc giống nhau do đó việc kinh doanh cùng một địa điểm đòi hỏi doanh nghiệp cần làm rõ và trách nhiệm và tài sản của công ty này với công ty còn lại. Ví dụ trường hợp cả hai công ty cùng thuê văn phòng làm việc tại một tòa nhà, cùng một tầng thì phải ghi rõ địa chỉ của doanh nghiệp thuộc số mấy tại tầng đó hay ký hiệu tại nơi doanh nghiệp này làm việc được đánh dấu khác với công ty còn lại như thế nào.

Khi thực hiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh thì công ty phải chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan trong đó có giấy tờ về xác nhận địa kinh doanh. Lúc này các công ty có thể căn cứ vào hợp đồng thuê nhà hay văn phòng nơi mình đặt trụ sở chính đó. Như vậy mỗi công ty sẽ phải có một hợp đồng thuê khác nhau, điều này thể hiện rõ việc thuê địa điểm này của hai công ty là khác nhau.

Mỗi công ty khi đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ được cấp 01 mã số kinh doanh, mã số thuế tương ứng với công ty đó. Vì vậy dù có cùng địa điểm đăng ký trụ sở kinh doanh nhưng hoạt động doanh nghiệp của mỗi công ty là không giống nhau.

Như vậy, vì quy định pháp luật không hạn chế việc 02 hay nhiều công ty đăng ký trụ sở kinh doanh cùng một địa điểm nên 02 công ty vẫn có thể đăng ký một địa điểm làm trụ sở chính cho mình.

  •  2642
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…