DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ cấu tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam

 
Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương.
 
Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
 
Hệ thống chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có các cấp và tên gọi như sau:
 
- Tổng cục Chính trị ở cấp cao nhất.
 
- Cục Chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu, ở cấp Quân khu, Quân chủng, Tổng cục, Quân đoàn, Binh chủng và tương đương.
 
- Phòng Chính trị ở cấp sư đoàn, cơ quan quân sự địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
 
- Ban Chính trị ở cấp trung đoàn, cơ quan quân sự địa phương huyện, thị xã và tương đương.
 
I. TỔNG CỤC KỸ THUẬT
 
Là cơ quan quản lý kỹ thuật đầu ngành của Bộ Quốc phòng có chức năng tổ chức, quản lý, nghiên cứu đảm bảo vũ khí và phương tiện, trang bị kỹ thuật chiến đấu cho các quân, binh chủng
 
Cơ quan trực thuộc gồm:
 

Văn phòng Tổng cục

Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị

Thanh Tra Tổng cục

Bộ Tham mưu

Ủy ban Kiểm tra Đảng

Cục Chính trị

Phòng Tài chính

Cục Hậu cần

Phòng Khoa học Quân sự

Cục Quân khí

Phòng Thông tin Khoa học Quân sự

Cục Xe-Máy

Phòng Điều tra Hình sự

Cục Kỹ thuật-Binh chủng

Phòng Kinh tế

 

Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự

Nhà máy Z133

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

Nhà máy Z151

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Nhà máy Z153

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân khí Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung

Nhà máy Z45

Trường Trung cấp Nghề số 17 Xí nghiệp Liên hợp Z751

Ban QLDA 45

 

II. TỔNG CỤC TÌNH BÁO

Là cơ quan tình báo chuyên trách chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cơ quan tình báo chuyên trách quân sự của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tình báo ở cấp chiến lược; là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng và hoạt động tình báo, đồng thời là cơ quan đầu ngành trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ tình báo đối với hệ thống quân báo - trinh sát toàn quân.

tổng cục tình báo

Cơ quan trực thuộc gồm:

Văn phòng Tổng cục

Bộ Tham mưu

Thanh tra Tổng cục

Cục Chính trị

Phòng Tài chính

Cục Hậu cần

Phòng Khoa học Quân sự

Cục Kỹ thuật

Phòng Thông tin KHQS

Cục 11

Phòng Điều tra hình sự

Cục 12

Phòng Kinh tế

Cục 16 (Cục Tình báo chiến lược về quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội)

Phòng 72

Cục 25

Phòng 73

Cục 71 (Cục Trinh sát kỹ thuật)

Phòng B

Cục 72

Phòng C

Cục 80

Phòng E

 

 

Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

Học viện Khoa học Quân sự

Đoàn K3 (Đoàn Trinh sát - Đặc nhiệm)

Viện Cơ cấu chiến lược

Lữ đoàn 74

Viện nghiên cứu chiến lược kỹ thuật thông tin viễn thông (V34)

Lữ đoàn 94

Viện 26

Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại

Viện 70 (Viện Nghiên cứu Chiến lược)

Trường Trung cấp Trinh sát

Viện 78

Công ty ứng dụng kĩ thuật công nghệ cao (HITABA-COM)

Viện 501

Tổng công ty Hatuco - Ngọc Vinh

Trung tâm 72

Tổng công ty SECOTEX-PAdes1.1.8

Trung tâm 75

Liên hợp Điện lực Bộ Quốc phòng

Trung tâm 701

Bảo tàng Tổng cục II

 

III. TỔNG CỤC HẬU CẦN

Là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vật chất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm quân y, bảo đảm vận tải... cho quân đội.

tổng cục hậu cần

Cơ quan trực thuộc gồm:

Văn phòng Tổng cục

Cục Chính trị

Thanh tra Tổng cục

Cục Hậu cần

Phòng Tài chính

Cục Doanh trại

Phòng Khoa học Quân sự

Cục Quân nhu

Phòng Thông tin KHQS

Cục Xăng dầu

Phòng Điều tra Hình sự

Cục Vận tải

Ban Kinh tế

Cục Quân y

Bộ Tham mưu

 

 

Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

Bệnh viện 354

Công ty Cổ phần 20

 

Bệnh viện 105

Công ty Cổ phần 26

Bệnh viện 87

Công ty Cổ phần 22

Nhà hát Chèo Quân đội

Công ty Cổ phần 32

Đoàn An điều dưỡng 296

Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội

Trường Cao đẳng nghề số 13

Ban quản lý dự án 186

Tổng Công ty 28

 

 

IV. TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí, trang bị quân dụng cho quân đội và dân quân tự vệ. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cục chức năng, các nhà máy sản xuất vũ khí, khí tài, các trường dạy nghề, các đơn vị trực thuộc.

Cơ quan trực thuộc gồm:

Văn phòng Tổng cục

Phòng Kinh tế

Thanh tra Tổng cục

Bộ Tham mưu

Phòng Tài chính

Cục Chính trị

Phòng Vật tư

Cục Hậu cần

Phòng Quản lý Dự án đầu tư

Cục Kỹ thuật

Phòng Khoa học quân sự

Cục Quản lý Công nghệ

Phòng Thông tin KHQS

Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế

Phòng Điều tra hình sự

 

 

Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

Viện Thiết kế tàu quân sự

Nhà máy Cơ-Quang-Điện Z123

Viện Vũ khí

Công ty Cơ khí Chính xác 25 (Nhà máy Z125)

Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ

Công ty Cơ khí Chính xác 27 (Nhà máy Z127)

Viện Công nghệ

Công ty Cơ khí Chính xác 29 (Nhà máy Z129)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131)

Tổng công ty Ba Son

Công ty Dụng cụ điện 43 (Nhà máy Z143)

Tổng công ty Sông Thu

Công ty Cao su 75 (Nhà máy Z175)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Công ty 76 (Nhà máy Z176)

Trung tâm T504

Công ty Điện tử Sao Mai (Nhà máy Z181)

Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173)

Công ty Cơ khí chính xác 83 (Nhà máy Z183)

Công ty Đóng tàu 189 (Nhà máy Z189)

Công ty Hóa chất 95 (Nhà máy Z195)

Công ty Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111)

Công ty Quang điện-Điện tử 99 (Nhà máy Z199)

Công ty Cơ khí Hóa chất 13 (Nhà máy Z113)

Công ty CP Xi măng X18

Công ty Cơ khí Hóa chất 14 (Nhà máy Z114)

Đoàn an dưỡng 298

Công ty Cơ điện Hóa chất 15 (Nhà máy Z115)

Nhà máy X51, Tổng Công ty Ba Son

Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117)

Xí nghiệp In, Cục Chính trị

 

 

 
  •  321081
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

4 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…