DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ cấu tổ chức Bộ VHTTDL: Bỏ Vụ Thi đua, Khen thưởng

Chính phủ ban hành Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Theo đó, Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL còn 25 đơn vị trực thuộc khi đã bỏ Vụ Thi đua, Khen thưởng.
 
co-cau-to-chuc-bo-vhttdl-bo-vu-thi-dua-khen-thuong
 
Cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL
 
- Vụ Tổ chức cán bộ.
 
- Vụ Kế hoạch, Tài chính.
 
- Vụ Pháp chế.
 
- Vụ Đào tạo.
 
- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
 
- Vụ Thư viện.
 
- Vụ Văn hóa dân tộc.
 
- Vụ Gia đình.
 
- Văn phòng Bộ.
 
- Thanh tra Bộ.
 
- Cục Di sản văn hóa.
 
- Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
- Cục Điện ảnh.
 
- Cục Bản quyền tác giả.
 
- Cục Văn hóa cơ sở.
 
- Cục Hợp tác quốc tế.
 
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
 
- Cục Thể dục thể thao.
 
- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
 
- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 
- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
 
- Báo Văn hóa.
 
- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
 
- Trung tâm Công nghệ thông tin.
 
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
 
So với Nghị định 79/2017/NĐ-CP đã loại bỏ Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ này tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ VHTTDL
 
(1)  Về nghệ thuật biểu diễn
 
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.
 
Quy định về tổ chức thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp.
 
Chấp thuận, dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.
 
Nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại của tổ chức thuộc cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật.
 
(2) Về điện ảnh
 
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành điện ảnh sau khi được phê duyệt.
 
Tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế tại Việt Nam; chấp thuận tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, những ngày phim, tuần phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim, tuần phim Việt Nam ở nước ngoài.
 
Quản lý việc lưu chiểu, lưu trữ phim và các tư liệu, hình ảnh động được sản xuất trong nước; lưu chiểu phim nước ngoài được phổ biến, phát hành tại Việt Nam.
 
Cấp, thu hồi giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.
 
(3) Về quyền tác giả, quyền liên quan
 
Xây dựng, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
 
Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.
 
Hướng dẫn việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
 
Quản lý, khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước đại diện quản lý theo quy định của pháp luật.
 
Quản lý hoạt động cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 
Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sao chép tác phẩm để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Phụ lục Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật.
 
(4) Về khu du lịch, điểm du lịch
 
Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
 
Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận điểm du lịch, khu du lịch.
 
Hướng dẫn việc quản lý khu du lịch quốc gia.
 
Điều phối, liên kết các hoạt động du lịch liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.
 
Xem thêm Nghị định 01/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 20/02/2023 thay thế Nghị định 79/2017/NĐ-CP.
  •  378
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…