DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Avatar

 

Việc thành lập, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước hiện nay được quy định ra sao?

Cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 05/12/2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, việc thành lập, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước hiện nay được quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng, Thư ký Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng; cho thôi, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng, Thư ký, Tổ giúp việc Hội đồng.

2. Cơ cấu của Hội đồng

- Hội đồng có từ 05 (năm) thành viên trở lên, số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên;

- Căn cứ từng dự án sản xuất phim cụ thể, Chủ tịch Hội đồng có thể xem xét mời bổ sung chuyên gia tham gia Hội đồng theo hình thức vụ việc. Chuyên gia là người không liên quan trực tiếp đến dự án sản xuất phim đang được xem xét lựa chọn. Ý kiến của chuyên gia được ghi trong Biên bản họp thẩm định của Hội đồng.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng

- Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 02 (hai) năm;

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất phim không thường xuyên theo năm thì Hội đồng thành lập và hoạt động theo vụ việc. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Chủ tịch Hội đồng

- Hội đồng do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cấp vụ, cục trở lên;

- Hội đồng do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp thành lập: Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo của tổ chức;

- Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo cấp sở trở lên.

5. Thành viên Hội đồng

- Thành viên Hội đồng gồm đại diện đơn vị quản lý tài chính và/hoặc đại diện đơn vị quản lý điện ảnh của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan quản lý dự án; chuyên gia. Đại diện cơ quan quản lý dự án có thể đồng thời là đại diện đơn vị quản lý tài chính hoặc đại diện đơn vị quản lý điện ảnh của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đại diện cơ quan quản lý dự án đồng thời là chuyên gia thì không nhất thiết phải có chuyên gia riêng biệt;

- Ủy viên Hội đồng có thể đồng thời là Thư ký Hội đồng.

6. Cơ quan thường trực của Hội đồng

- Cơ quan thường trực của Hội đồng do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Cơ quan thường trực của Hội đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập là Vụ Kế hoạch, Tài chính.

7. Thư ký Hội đồng làm việc theo nhiệm kỳ của Hội đồng.

8. Tổ giúp việc Hội đồng

- Tổ giúp việc Hội đồng có từ 03 (ba) thành viên trở lên bao gồm tổ trưởng và các tổ viên, làm việc theo nhiệm kỳ của Hội đồng;

- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng gồm: đại diện đơn vị quản lý tài chính và/hoặc đơn vị quản lý điện ảnh của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý dự án và chuyên gia sản xuất phim (nếu cần thiết).

Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 22/01/2024 và thay thế cho Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL.

  •  64
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…