DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chương trình khuyến mại tập trung là gì? Quy định về mức giảm giá tối đa các hàng hóa khuyến mại

Avatar

 

Tôi được biết sắp tới có Chương trình khuyến mại tập trung được giảm giá 100% nhưng vẫn chưa rõ chương trình này bao gồm những gì? Chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 kéo dài bao lâu? 

1. Chương trình khuyến mại tập trung

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, Chương trình khuyến mại tập trung bao gồm các chương trình sau: 

- Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

- Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

- Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

- Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo Khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đối với chương trình khuyến mại tập trung được thể hiện như sau: 

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được quy định như sau: 

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

3. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023

Ngày 20/07/2023 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định 1873/QĐ-BCT về tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023"

Theo đó thời gian chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 bắt đầu từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/01/2024.

Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% và đối tượng tham gia áp dụng đối với tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, từ ngày 04/12/2023 đến 10/01/2024 sẽ có Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, các thương nhân được hoạt động giảm giá khuyến mãi 100%. Còn thông thường, mức giảm giá tối đa các hàng hóa khuyến mại được áp dụng là 50%.

  •  265
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…